خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

آرامش سنگ یا برگ؟

arameshe bargمرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود.

استادی از آنجا می گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست.

مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار گفت: عجیب آشفته ام و همه چیز زندگی ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و نمی دانم این آرام را کجا پیدا کنم؟

ادامه مطلب: آرامش سنگ یا برگ؟

ملغمه ای بنام ایران و ایرانی

iranianمردمان جالبی هستیم 65000 شرکت تجاری دردبی داریم، سه میلیون ایرانی پناهنده در خارج از ایران. در تهران از خواب بیدار می شویم. محل شرکت تجاری و مرکز خریدمان در دبی است؛ استعدادمان در تهران کشف و نبوغمان در اروپا شکوفا می شود. برای تحصیل به فرانسه یا لندن می رویم، اما چون از کار در اروپا خوشمان نمی آید، در ایالات متحده آمریکا کار می کنیم، و هر وقت بیکار شدیم برای گرفتن حقوق بیکاری به اروپا می رویم؛ 

ادامه مطلب: ملغمه ای بنام ایران و ایرانی