خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

مسلمان شدن پرفسور بوکای

feronدر سال 1981 بنا به در خواست دولت فرانسه این جسد برای تعدادی از آزمایشات به فرانسه انتقال یافت و بسیاری از جراحان که یکی از آنها پرفسور موریس بوکای بود کار تحقیقات بروی جسد فرعون را آغاز کردند.

موریس بوکای و همراهانش پس از برسی های بسیار در یافتند که این جسد علیرغم اینکه در آب دریا افتاده است بسیار سالم باقی مانده و کمتر از سایر اجساد آسیب دیده است.

ادامه مطلب: مسلمان شدن پرفسور بوکای

دهقان و سگ شکارچی

dogروزی روزگاری در سر زمینی دهقانی و شکارچی باهم همسایه بودند. شکارچی سگی داشت که هر بار از خانه شکارچی فرار میکرد و به مزرعه و آغل دهقان میرفت , خسارتهای زیادی ببار می آورد. هر مرتبه دهقان به منزل شکارچی میرفت و شکایت از خسارت هائی که سگ او به وی وارد آورده میکرد. هر بار نیز شکارچی با عذر خواهی قول میداد که جلوی سگش را بگیرد و نگذارد دیگر به مزرعه وی برود.

ادامه مطلب: دهقان و سگ شکارچی